Tuesday, 7 August 2012

吉列豬扒


吉列豬扒

炸 東 西 , 好 多 人 只 會 用 蛋 漿 及 麵 包 糠 , 其 實 之 前 的 一 個 步 驟 — — 先 蓋 上 麵 粉 是 不 可 少 的 , 這 樣 做
1.  不 會 失 去 肉 汁
2.  炸 起 上 來 不 容 易 爆 口
3.  更 容 易 上 麵 包 糠太 多 人 炸 東 西 只 會 炸 一 次 便 完 事 。 其 實 炸 任 何 東 西 , 你 希 望 放 一 段 時 間 仍 脆 便 一 定 要 炸 兩 次 。 第 一 次 的 意 識 是 令 食 物 煮 熟 , 所 以 要 用 中 慢 火 ; 第 二 次 的 意 識 是 令 炸 物 金 黃 , 所 以 要 用 中 大 火 , 炸 的 時 間 非 常 短 , 需 要 快 手 快 腳 , 所 以 炸 的 量 亦 要 少 , 不 然 先 入 鑊 已 你 都 來 不 及 拿 起 它 。
炸 物 「 不 能 粗 心 」 , 「 不 能 貪 快 」 , 最 重 要 是 不 能 做 漏 一 樣 , 唔 係 你 就 知 死 ! 哈 哈 !


材 料:
豬 柳 3/4 吋 厚
多 用 途 麵 粉 ( 放 入 大 碗 內 ) ( All purpose flour
2


麵 包 糠

 步 驟:
1.  將 豬 柳 洗 淨 , 抹 乾 。 用 鹽 撒 在 豬 柳 的 一 面 , 不 要 撒 另 一 面 , 不 然 會 太 鹹 ,
再 將 胡 椒 粉 撒 豬 柳 的 兩 面 .
2.  將 調 好 味 的 豬 柳 放 入 多 用 途 麵 粉 內 拌 勻 .
3 . 拍 掉 多 餘 的 麵 粉 , 浸 蛋 漿 , 再 蘸 上 麵 包 糠 .
4 . 預 備 油 鑊 , 先 用 中 火 , 油 熱 , 放 入 豬 柳, 炸 至 差 不 多 全 熟 , 夾 起 .
5 . 油 鑊 轉 至 大 火 , 豬 柳 回 鑊 便 立 即 將 豬 柳 拿 起 , 用 紙 吸 油 , 上 碟 .No comments:

Post a Comment

Thank Q your comment..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...