Thursday, 6 September 2012

瑤柱蘋果雪耳蓮子百合煲瘦肉


瑤柱蘋果雪耳蓮子百合煲瘦肉

此湯適合熬夜不眠,感冒體虛,久咳不癒者飲用.
真空煲(燜燒鍋)全又好用, 用真空煲煮甚麼,都可以放心出外或上班,絕對安全,節省能源,效果甚佳.
材料:
蘋果 3個
瑤柱 4顆
雪耳 5錢
紅蓮子 1兩
百合 1兩
瘦肉/豬骨 半斥

1. 雪耳用清水浸透發開,掏洗淨備用.
2. 瑤柱用清水浸透.
3. 蘋果洗乾淨去蒂,去心,切成塊狀備用.
5. 豬骨放入滾水中飛水(拖水),洗淨備用.
6. 將百合,蓮子清水洗淨備用.
7. 倒入適量的水到真空煲內煲,至大滾後,加入所有煲湯材料。再滾後,煲多15分鐘,放入真空煲內,靜置4至5小時。中途,再拿出來,煲15分鐘。臨飲用前,拿出來再煲30分鐘,然後下鹽調味,即成。

**睇返d相,好似用錯蓮子呀!!~~~

No comments:

Post a Comment

Thank Q your comment..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...